Saturday, August 13जापानबारे सबै कुरा

म जापानको नयाँ शहरमा बसाई सरेर गए भने छाडेर गएको शहरलाई आवास कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

के हो आवास कर (ज्युमिन जेई) ?

आवास कर (ज्युमिन जेई) प्रिफेक्चरल वा नगर सरकारले लगाउने कर हो । जनवरी १ मा तपाई जुन नगरपालिकामा बस्नु हुन्छ सोही नगरपालिकाले तपाईको अघिल्लो वर्षको आम्दानीका आधारमा आवास कर तिराउँछ । यो कर तपाईले जुनमा तिर्नु पर्छ । तपाई एक वर्षभन्दा कम समय जापानमा बस्नु हुन्छ भने आवास कर तिर्नु पर्दैन । तपाई सन् २०२२ को जनवरी २ मा नयाँ नगरपालिकामा बसाई सरेर जानु हुन्छ भने तपाईको पुराना ठेगाना भएको नगरपालिकालाई कर तिर्नु पर्छ । नयाँ नगरपालिकालाई तपाईले सन् २०२३ मा आवास कर तिर्न थाल्नु हुन्छ ।

सरेर गएपछि मैले आवास कर कसरी तिर्न सक्छु ?

तपाई जापानको अर्को वडा वा शहरमा जानु भयो भने आफ्नो नयाँ ठेगाना नयाँ नगर वा वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्छ । यो कसरी गर्ने भन्नेबारे तपाई यो लिंकमा पढ्न सक्नु हुनेछ । तपाईले पुराना वडा कार्यालयमा अन्यत्र जान लागेको सूचना दर्ता गराउने र बसाइ सरेर गएको १४ दिनभित्र नयाँ नगर कार्यालयमा नयाँ ठेगाना दर्ता गराउने बाहेक कुनै विशेष प्रक्रिया छैन ।

व्यक्तिको रुपमा आवास कर तिर्नु भएको हो र तपाई पहिला बसेको नगरपालिकाले तपाईको नयाँ ठेगानामा भुक्तानी स्लिप पठाउँछ । उल्लेखित रकम तपाईले बैंक वा कन्भेनियन्स स्टोरबाट तिर्न सक्नु हुन्छ । तपाईसँग वार्षिक एक मुष्ठ रकम तिर्ने वा यसलाई चार हिस्सामा विभाजित गरेर तिर्ने दुई विकल्प हुन्छ । भुक्तानीलाई चार हिस्सामा विभाजित गरेकोमा कुनै ब्याज दन्ड तिर्नु पर्दैन । तर भुक्तानी स्लिपमा उल्लेख गरिएको म्यादसम्म सबै कर तिर्नुहोला । कर ढिला तिर्दा ब्याज दण्ड लगाइन्छ ।

कम्पनीमा काम गर्ने अधिकांश मानिसहरुले आवास कर आफ्नो मासिक तलबबाट स्वतः घटाउन लगाउँँछन् । तपाई बसाई सरेर गएपछि कम्पनीलाई नयाँ ठेगानाबारे जानकारी गराउनुपर्छ । तपाईको कम्पनीको लेखा विभागले तपाईको तलबबाट उपर्युक्त रकम घटाउनेछ । यस मामिलामा भने तपाईले मेलमा छुट्टै भुक्तानी स्लिप पाउनुहुनेछैन । अघिल्लो आवको आयमा कर तिर्ने भएकोले दुबै तिर आवास कर तिराउने सम्भावना हुँदैन । नयाँ नगरपालिकाले तपाईलाई पछिल्लो वर्ष मात्रै कर स्लिप पठाउनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *